El Pla d’estacionament alternatiu

On aparcar?

El Pla d’estacionament alternatiu preveu la creació i optimització d’espais ja existents per l’aparcament de vehicles privats a l’entorn de l’avinguda, connectats de forma accessible i propera a través dels passos de l’avinguda Màlaga, Pau Casals, l’estació de Rodalies o a peu de carrer en el cas del solar de l’Havana Vella.

El Pla d’Aparcament Alternatiu preveu actuacions per generar i/o ampliar espais d’estacionament alternatius, dissuasoris i perifèrics, però connectats amb el centre de forma amable i accessible. En total, 1016 places d’estacionament sense comptar amb les ja existents al Park&Ride proper a l’estació de Rodalies.
La transformació en bulevard metropolità d’allò que fins ara era una carretera implica l’eliminació de 200 places d’estacionament afectades directament i 40 més afectades indirectament per la reubicació de les illes de recollida de residus urbans.
La remodelació de l’avinguda Constitució suposarà l’eliminació de la zona d’estacionament actual i la redistribució en els carrers transversals de les zones de càrrega i descàrrega, reserves d’estacionament, aparcament de motocicletes i contenidors d’escombraries.

 

Park&Walk

El 2019 es va dur a terme la primera fase del Pla Director d’Aparcament, centrada en inventariar la demanda i el dèficit d’aparcament residencial. En el cas de l’Avinguda Constitució, segons l’estudi d’anàlisi de rotació d’aparcament realitzat, el 48% de l’oferta de places per hora és ocupada per residents i el 42% per forans, entesos en aquest cas com a persones que estacionen per un motiu diferent al residencial siguin o no de Castelldefels.

El temps mitjà d’estacionament d’aquest 42% no resident superava les 4 hores, del que es dedueixen motius laborals per estacionar en aquesta zona. Per tant, només un 10% estaciona durant menys de 4 hores a la zona d’actuació. Una dada que reforça l’índex de rotació (1,85 cotxes per plaça) i que ve a significar que de les 200 places d’estacionament actuals amb prou feines es produeix un canvi de cotxe estacionat per plaça al dia. Les dades desvinculen la supressió de places d’estacionament amb un perjudici sobre el comerç de la zona. De fet, el centre de la ciutat és avui el millor exemple per confirmar-ho.

Nova passarel·la de connexió per vianants:

L’ampliació de l’aparcament central duu associada una actuació molt específica, consistent en habilitar una passarel·la de connexió de vianants amb el carrer Indústria que connectarà aquest nou espai d’estacionament amb l’aparcament de la plaça Colom i amb la pròpia avinguda de la Constitució seguint el model de passarel·la que actualment ja existeix al Campus de la Mediterrània de l’UPC per salvar l’autopista.

 

0

Comments are closed.