Descripció del projecte

El Calendari:

El projecte farà possibles unes condicions i un disseny de carrer més propi dels centres urbans que d’una carretera. La durada de les obres està prevista en 18-24 mesos, executant-se en 5 trams diferenciats amb l’objectiu de minimitzar les molèsties i les afectacions al trànsit.

La Inversió:

L’actuació, amb una inversió total de 35 milions d’euros cofinançada per la Generalitat de Catalunya, Ajuntaments i Àrea Metropolitana de Barcelona, tornarà a les ciutats implicades el que fins ara era una carretera convertida en molt més que un carrer o una avinguda.

L’Objectiu:

El resultat serà la pacificació de la via i la prioritat del transport públic i la bicicleta en detriment del cotxe privat, consolidant un model de mobilitat més saludable i sostenible i una més que notable reducció de la contaminació i en conseqüència la millora de la qualitat de l’aire i la salut.

Els trams de les obres

Tram 4:

Plaça Colom. Octubre 2020 – Setembre 2022 (previsiblement)

Es tracta d’una remodelació integral de la plaça Colom que veurà reduida la seva grandària i forma, passant a ser circular i no ovalada com actualment, fent-la més urbana, amb recorreguts de vianants i més fluïda des del punt de vista de la mobilitat. Es recuperen espais per a la ciutadania amb la creació i ampliació de voreres i una nova il·luminació LED, idèntica al llarg de tot el traçat, que li conferiran a més un aspecte d’integració i connectivitat urbana homogènia, amable i segura.

0

Comments are closed.