tram-1-obres-C245-Castelldefels

Tram 1: Des de la 302 a l’avinguda de La Pineda

Les obres d’aquest tram es desenvoluparan en 4 subfases d’actuació, garantint l’accés a aparcaments privats, domicilis i establiments comercials.

 

Aquest tram quedarà configurat amb una secció de dos carrils (1+1) compartits per cotxe i autobús, i carril bici segregat en calçada en el costat mar. El nou carrer es cosirà a la nova avinguda de La Pineda de forma natural donant fluïdesa i continuïtat al carril bici.

La parada terminal de línia (recàrrega elèctrica per pantògraf) s’ubicarà entre les avingudes 302 i 301, de costat mar, a la que els autobusos arribaran després de realitzar un canvi de sentit a la rotonda situada a l’altura de l’avinguda 304. Donat els problemes d’inundabilitat que presenta aquesta zona en la seva part de cota inferior, es preveu que el bus faci el recorregut per la calçada superior que actualment dona accés a un aparcament. D’aquesta forma es garanteix el servei tot i la presència d’aigua al punt baix.

La mobilitat durant les obres

Durant l’execució del Tram 1, els serveis tècnics de l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Castelldefels, en coordinació amb la direcció d’obra i Policia Local han establert itineraris d’accés i sortida de la ciutat alternatius. Tot i que no hi haurà cap carril obert durant els 4 mesos previstos d’obres per a aquest tram, es garantirà l’accés i la mobilitat de persones i vehicles a aparcaments privats i zones de càrrega i descàrrega de mercaderies, així com vehicles d’emergència als centre mèdics.

 

La nova ubicació dels contenidors i espais de reserva

A hores d’ara la configuració dels serveis de recollida d’escombraries i reserves d’aparcament a l’avinguda de la Constitució ja és la que serà a la conclusió de les obres. S’han traslladat i ampliat les zones de càrrega i descàrrega als carrers més propers, així com les illes de contenidors que també han estat redimensionades per mantenir el nivell de qualitat funcional habitual del servei. S’han tingut en compte també la necessitat de mantenir places d’aparcament per a motocicletes i persones amb mobilitat reduïda.

Aquesta configuració és susceptible de modificacions puntuals durant la fase d’obres en aquest tram per a facilitar, per exemple, la càrrega i descàrrega o el servei de recollida d’escombraries.

 

 

0

Comments are closed.