Tram-2-obres-c245-castelldefels

Tram 2: De Doctor Ferran a Pau Casals

El segon tram dels cinc en què es divideixen les obres de transformació de la C-245 va de Doctor Ferran a Pau Casals. El termini previst d’execució de les obres serà de 5 mesos, des de gener a maig de 2021. Es tallarà el trànsit de vehicles excepte per accedir a l’aparcament privat i per a vehicles d’emergència als centres mèdics.

Les obres es desenvoluparan en 4 subfases:

 

En aquest tram l’actuació preveu la reducció de l’amplada de la calçada actual fins als 7 metres per donar-li major amplada a les voreres, especialment de la banda de muntanya. Com al TRAM 1, es manté la secció de dos carrils (1+1) si bé el carril bici transcorrerà en aquest cas per la vorera. Igualment, s’instal·larà il·luminació LED i nou arbrat.

El carril bici s’incorporarà a la vorera després de Pau Casals i connectarà amb l’itinerari que actualment passa sota el pont direcció al centres d’ensenyament, el camp d’Hoquei o el campus universitari, per exemple, i serà l’itinerari des de la zona d’estacionament central amb més de 1000 places disponibles.

La mobilitat durant les obres:

Durant l’execució del Tram 2, els serveis tècnics de l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Castelldefels, en coordinació amb la direcció d’obra i Policia Local han establert itineraris d’accés i sortida de la ciutat alternatius. Tot i que no hi haurà cap carril obert durant els 5 mesos previstos d’obres per a aquest tram, es garantirà l’accés i la mobilitat de persones i vehicles a aparcaments privats i zones de càrrega i descàrrega de mercaderies.

 

 

La nova ubicació dels contenidors i espais de reserva:

La actual configuració dels serveis de recollida d’escombraries i reserves d’aparcament a l’avinguda de la Constitució ja és la que serà a la conclusió de les obres. S’han traslladat i ampliat les zones de càrrega i descàrrega als carrers més propers, així com les illes de contenidors que també han estat redimensionades per mantenir el nivell de qualitat funcional habitual del servei. S’han tingut en compte també la necessitat de mantenir places d’aparcament per a motocicletes i persones amb mobilitat reduïda.

 

 

Aquesta configuració és susceptible de modificacions puntuals durant la fase d’obres en aquest tram per a facilitar, per exemple, la càrrega i descàrrega o el servei de recollida d’escombraries.

 

0

Comments are closed.