Tram-3-obres-c245

Tram 3: De Pau Casals a la plaça Colom

L’actuació en aquest tram, comprès entre Pau Casals i la plaça Colom contempla, a partir del carrer d’Isaac Peral, l’ampliació del nombre de carrils de 2 a 4, dedicant en exclusiva els carrils centrals als autobusos. El termini previst d’execució de les obres serà de 6 mesos, des del mes de desembre de 2021 a maig de 2022.

Es mantindrà el trànsit de vehicles sentit Castelldefels Sud. Les obres es dividiran en dos fases, costat mar i costat muntanya. El carril bici transcorrerà per la vorera de mar i l’actuació inclourà les mateixes característiques que el conjunt de l’actuació, amb nova il·luminació LED, ampliació de la vorera de muntanya i configuració en diagonal de l’accés amb vehicle pel carrer d’Isaac Peral quan es circuli en direcció sud.

La mobilitat durant les obres:

Des del punt de vista de la mobilitat, el tram 3 representa un nivell de complexitat menor atès que es preveu mantenir obert un carril, en aquest tram en sentit Castelldefels Sud, i les desviacions en sentit Gavà es farien a Pau Casals per transitar pel carrer Indústria

 

Pel que fa a l’estacionament, s’habilitaran més de 1000 places a l’aparcament central configurat a l’altre costat de la via i està en estudi la construcció d’una passarel·la que connectarà l’esmentat aparcament amb el carrer Indústria.

La nova ubicació de contenidors i espais de reserva:

A hores d’ara la configuració dels serveis de recollida d’escombraries i reserves d’aparcament a l’avinguda de la Constitució ja és la que serà a la conclusió de les obres. S’han traslladat i ampliat les zones de càrrega i descàrrega als carrers més propers, així com les illes de contenidors que també han estat redimensionades per mantenir el nivell de qualitat funcional habitual del servei. S’han tingut en compte també la necessitat de mantenir places d’aparcament per a motocicletes i persones amb mobilitat reduïda.

 

Aquesta configuració és susceptible de modificacions puntuals durant la fase d’obres en aquest tram per a facilitar, per exemple, la càrrega i descàrrega o el servei de recollida d’escombraries.

0

Comments are closed.