Tram-4-obres-c245

Tram 4: La plaça Colom

Les obres en aquest tram representen el nus gordià de l’actuació perquè previsiblement el termini d’execució s’allarga des del mes d’octubre fins al setembre de 2022. La duració de les obres és equivalent a la durada total d’execució dels gairebé dos quilòmetres de longitud tot i que sempre es mantindrà un carril de circulació, funcionant com a rotonda, i per tant la seva funcionalitat viària.

Es tracta d’una remodelació integral de la plaça Colom que veurà reduïda la seva grandària i forma, passant a ser circular i no ovalada com actualment, fent-la més urbana, amb recorreguts de vianants i més fluïda des del punt de vista de la mobilitat.

Una particularitat d’aquest tram és la rasant de la C-245, elevada respecte les cotes dels carrers de l’entorn a la zona de la Plaça Colom, i per tant s’executaran diversos murs per salvar aquests desnivells que esdevindran connexions en forma d’escales i rampes que permetran recorreguts per a vianants accessibles. La modificació de la forma de la rotonda genera nous espais ciutadans (1ha).

 

La mobilitat durant les obres:

Des del punt de vista de la mobilitat, les obres de la remodelació de la plaça Colom tenen diferents nivells d’afectació al trànsit. Seguint les indicacions de l’Ajuntament, la constructora ha modificat les fases per permetre tots els girs durant tota la fase d’obres. Per tant, la plaça Colom sempre funcionarà com a glorieta, tot i que no impedirà fer tots els moviments, hi haurà una reducció de carrils que afectarà a la capacitat de la rotonda, incrementant-se les cues i els temps de demora.

Per aquest motiu, s’han configurat una sèrie d’itineraris alternatius que tenen vocació de continuitat una vegada concloguin les obres perquè aquesta ampliació de la centralitat del municipi mantindrà l’estatus de zona de baixes emissions.

Está prevista la demolició dels elements de calçada actuals, s’actuarà a l’interior de la rotonda i finalment es permetran més moviments tot i la limitació de carrils perquè s’actuarà a l’entorn de la nova plaça on es crearan nous espais de connectivitat urbana i gaudi ciutadà.

A l’alçada de la plaça Colom, el carril bici que fins aquest punt discorria per la banda de mar canviarà al costat de muntanya ja en el cinquè tram i fins a Gavà.

Contenidors i espais de reserva:

En aquest tram, on es generaran nous espais per a vianants que actualment no existeixen a l’entorn del que fins ara era una rotonda i esdevindrà plaça, tot i que l’afectació no es directa també s’han establert canvis i ampliacions respecte dels contenidors de recollida d’escombraries i zones de càrrega i descàrrega.

 

0

Comments are closed.