Una zona de baixes emissions

La transformació de l’actual carretera en carrer serà força més evident en els trams compresos entre la plaça Colom i el final del terme municipal. Bàsicament perquè es construiran voreres ara inexistents, a més del nou enllumenat que com ja hem assenyalat aportarà continuïtat des del punt de vista dels vianants.

Fruit d’aquest conjunt de mesures incloses en la concepció de la transformació de la carretera en un carrer urbà es configurarà una zona de baixes emissions en compliment de la Llei de Canvi Climàtic iTransició energètica que obliga als municipis de més de 50.000 habitants.

D’altra banda, la limitació de velocitat a 30 km/h, l’increment de passos per a vianants juntament amb l’ampliació de voreres i la nova il·luminació LED del recorregut, milloraran substancialment les condicions de seguretat de la nova avinguda Constitució per a la ciutadania així com la seva projecció comercial.

 

0

Comments are closed.